ทีฆายุกา โหตุ
มหาราชินี

๘๕ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

Long Live Her Majesty
Queen Sirikit

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)